Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Grįžti į pradinį puslapį ›  E-demokratija › Posėdžiai
 

Posėdžiai

Spausdinti
PavadinimasTarybos posėdis
NumerisTP-4
Data2020-04-24
PirmininkasRamūnas Godeliauskas
SekretoriusGenovaitė Gavėnienė
BūsenaBaigta
Balsavimo rezultataibalsavimai (2).pdf

...

Nariai

Narių nėra


Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai  
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Andrius Burnickas
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
7 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠEIMOS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
9 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Leonas Butėnas
0 Detaliau
10 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Virginijus Matulka
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vidmantas Maželis
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vladas Janulis
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Rimantas Kirstukas
0 Detaliau
14 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Alicija Matiukienė
0 Detaliau
15 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR KOODINAVIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Lina Valotkienė
0 Detaliau
16 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Nijolė Šniokienė
0 Detaliau
17 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
19 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
24 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
25 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
Vitalis Giedrikas
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Agnė Vištajūnaitė
0 Detaliau
29 DĖL ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO MOKYKLOS-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
31 DĖL ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
32 DĖL ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
33 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
34 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO TS-254 „DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
35 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-180 „DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ RAJONO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
36 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO P
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
37 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 m. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-201 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
38 DĖL ROKIŠKIO R. OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
39 DĖL ROKIŠKIO R. KAVOLIŠKIO MOKYKLOS-DARŽELIO REORGANIZAVIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
40 DĖL ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
41 DĖL ROKIŠKIO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
42 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRĄ
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
43 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
44 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
45 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Dalia Lūžienė-Malijonienė
0 Detaliau
46 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
47 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 2020-2023 METŲ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
48 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
49 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., PANEMUNĖLIO SEN., PANEMUNĖLIO GLŽ. ST., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Dalia Dubenčiukienė
0 Detaliau
50 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., JŪŽINTŲ SEN., JŪŽINTŲ MSTL., J. O. ŠIRVYDO G., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Vytautas Stakys
0 Detaliau
51 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., PANDĖLIO SEN., SRIUBIŠKIŲ K., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Algirdas Kulys
0 Detaliau
52 DĖL PAVADINIMO KAMAJŲ SENIŪNIJOS KAMAJŲ MIESTELIO GATVEI SUTEIKIMO
Giedrius Mikalkevičius
0 Detaliau
53 DĖL PAVADINIMO ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SERAPINIŠKIO KAIMO GATVEI SUTEIKIMO
Dalia Janulienė
0 Detaliau
54 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI
Audrone Gavėnienė
0 Detaliau
55 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO KANDIDATO, ĮSIGYJANT AR IŠSINUOMOJANT ŽEMĘ, ESAMUS PASTATUS AR KITUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
56 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-222 „DĖL NEGAUTŲ PAJAMŲ KOMPENSAVIMO VEŽĖJAMS UŽ LENGVATINĮ KELEIVIŲ VEŽIMĄ IR NEMOKAMĄ MOKINIŲ VEŽIMĄ, TAIP PAT KELEIVINIO TRANSPORTO VEŽĖJŲ NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ VYKDANT
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
57 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NARIŲ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
58 DĖL MOKESČIO UŽ PIRTIES PASLAUGAS NUSTATYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
59 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
60 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
61 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ VIEŠO KONKURSO BŪDU
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
62 DĖLROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO,ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
63 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ J
Daiva Jasiūnienė
0 Detaliau 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema