Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Grįžti į pradinį puslapį ›  E-demokratija › Posėdžiai
 

Posėdžiai

Spausdinti
PavadinimasTarybos posėdis
NumerisTP-4
Data2021-04-30
PirmininkasRamūnas Godeliauskas
SekretoriusGenovaitė Gavėnienė
BūsenaBaigta

...

Nariai

Narių nėra


Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai  
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-123 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Ramunė Markevičienė
0 Detaliau
4 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
5 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Saulius Jasiulevičius
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
9 DĖL PRITARIMO OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-222 ,,DĖL VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, SĄLYGINĖS IR PERIODINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
13 DĖL PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
15 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vidmantas Maželis
0 Detaliau
16 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vladas Janulis
0 Detaliau
17 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Leonas Butėnas
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Antanas Taparauskas
0 Detaliau
19 DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
20 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SEN., JUOZAPAVOS K., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Dalia Janulienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-237 ,,DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
24 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2021 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
25 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
27 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
28 DĖL SPORTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 M. KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
29 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNŲJŲ TALENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
31 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
32 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
33 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-127 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
34 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
35 DĖL PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
36 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-274 „DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO, SĄRAŠO SUDARYMO IR JO KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
37 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
38 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTIS IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
39 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
40 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
41 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
42 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
43 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ RENGIMO
Gintarė Vinciūnienė
0 Detaliau
44 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-149 “DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
45 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI   0 Detaliau
46 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI   0 Detaliau 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema