Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Grįžti į pradinį puslapį ›  E-demokratija › Posėdžiai
 

Posėdžiai

Spausdinti
PavadinimasTarybos posėdis
NumerisTP-10
Data2020-10-30
PirmininkasRamūnas Godeliauskas
SekretoriusGenovaitė Gavėnienė
BūsenaBaigta
Balsavimo rezultataitp10balsai.docx

...

Nariai

Narių nėra


Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai  
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
3 DĖL PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-268 „DĖL LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS
Dalia Janulienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-236 ,, DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OBELIŲ SENIŪNIJOS AUDRONIŲ I KAIMO PAPILIŲ GATVĖS SUTRUMPINIMO IR PAPILIŲ KAIMO GATVEI PILIAKALNIO PAVADINIMO SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
Jūratė Šinkūnienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO KAMAJŲ MIESTELIO GALUKIEMIO GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO
Lina Zolubienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
9 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ,TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUIDIJIMUS 2021 METAMS, NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-29 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-128 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIM
Darutis Krivas
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-179 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-165 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-164 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-218 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-220 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-167 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMO POLITIKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
24 DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS-115 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS ROKIŠKIO J. TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOJE BEI ROKIŠKIO J. TŪBELIO PROGIMNAZIJOJE” PARAIŠKĄ IR DALINIO JO F
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. TS-159 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO IŠNUOMOTI TURTĄ VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
29 DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO, SĄRAŠO SUDARYMO IR JO KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
31 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
32 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 15 D. IŠVADAI DĖL INDRĖS VIKTORIJOS UŽUKUKYTĖS PETICIJOS
Aušra Gudgalienė
0 Detaliau
33 INFORMACIJĄ APIE VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE 2020-10-07 TEIKIMĄ NR. (5.3)-TR3-35 „DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR J
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
34 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI   0 Detaliau
35 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI   0 Detaliau 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema