Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Jaunimo reikalų taryba

Spausdinti

 

Tarybos sprendimas del JRT sudėties

JRT darbo reglamentas

JRT nuostatai

JRT veiklos planas 2019 metams

JRT veiklos plano gairės 2018 metams 

JRT veiklos plano gairės 2017 metams

 

2020 m. birželio 4 d. (ketvirtadienį) 15 val. 1 aukšto salėje vyko JRT posėdis 

Protokolas Nr. 2

DARBOTVARKĖ:

        1. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programai skirtų lėšų paskirstymo.

2. Dėl jaunimo problematikos tyrimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos patvirtinimo.

3. Dėl pandemijos COVID-19 pasekmių jaunimui.

4. Dėl renginio skirto jaunimui ir jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms.

 

 

 

2020 m. sausio 16 d. (ketvirtadienį) 15 val. 1 aukšto salėje vyko JRT posėdis 

Protokolas Nr. 1

   

 

 1.  Dėl jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaita.
 2.  Dėl jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento dalinio pakeitimo.
 3.  Dėl Rokiškio rajono bendrojo ugdymo įstaigų požiūrio į nevyriausybines jaunimo organizacijas.
 4. Dėl tarpmiestinių autobusų bilietų kofinansavimo moksleiviams.
 5. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos plano.

 

 

2019 m.lapkričio 4 d. (pirmadienį) 16 val.  vyko JRT posėdis

Protokolas Nr. 6

 

DARBOTVARKĖ:

 1. Diskusija dėl  RJOS ,,Apvalus stalas“  institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos patvirtinimo

 

 

2019 m. spalio 4 d. (antradienį) 15 val.  vyko JRT posėdis

Protokolas Nr. 5

 

DARBOTVARKĖ:

 1. DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) programos pristatymas ir plėtra Rokiškio rajone
 2. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas
 3. Dėl jaunimo problematikos tyrimo atlikimo Rokiškio rajone
 4. Jaunimo savanoriškos tarnybos situacija Rokiškio rajone
 5. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės  jaunimo eilutės didinimo

 

2019 m. Liepos 4 d. (ketvirtadienį) 16 val.  vyko JRT posėdis

Protokolas Nr. 4

 

DARBOTVARKĖ:

 1. Jaunimo reikalų tarybos pristymas
 2. Jaunimo reikalų tarybos pirmininko rinkimai
 3. Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai
 4. Jaunimo reikalų tarybos sekretoriaus rinkimai
 5. Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento tvirtinimas
 6. Kiti klausimai

 

 

2019 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį) 16 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

Protokolas Nr. 3

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl  Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“  patalpų.

 2. Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų programų finansavimo konkurso lėšų paskirstymo.

 3. Kiti klausimai.

 

2019 m. balandžio 2 d. (antradienį)  vyko virtualus JRT posėdis 

Protokolas Nr. 2

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo grupės patvirtinimo

2. Kiti klausimai

 

2019 m. sausio 9 d. (trečiadienį) 16 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis 

Protokolas Nr. 1

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo

2. Dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetų 2019 metams

3. Kiti klausimai, pasisakymai


 

2018 m. lapkričio 14 d. (trečiadienį) 15 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis Protokolas Nr. 3

Darbotvarkė:

1. Dėl Jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimo.

2. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos.

3. Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties dalinio pakeitimo.

4. Kiti klausimai, pasisakymai.

 

 

2018 m. gegužės 9 d.(trečiadienį) 16 val. I aukšto salėje vyko JRT posėdis Protokolas Nr. 2 

Darbotvarkės klausimai:Protokolas Nr. 2

1. Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams 2018 m.;

2. Dėl JRT veiklos plano 2018 m. tvirtinimo.

 

2018 m. kovo 21 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje vyks JRT posėdis

Protokolas <<

Darbotvarkės klausimai:

1. Dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetų 2018 metais

2. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano gairių 2018 metams

3. Dėl jaunimo iniciatyvų projektų konkurso tvarkos 2018 metais

4. kiti klausimai..

2017 m.  gruodžio 27 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis.

Posėdžio protokolas Nr. 10

Darbotvarkėje 2 klausimai:

 1. Dėl ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO, SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ, NEFORMALIŲ JAUNIMO GRUPIŲ IR JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE DIRBANČIŲ JAUNIMO CENTRŲ/JAUNIMO ERDVIŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 2017 metais klausimyno-ataskaitos duomenų pateikimo. Pranešėja JRK D. KNiazytė
 2.      Dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje 2018 m. Pranešėjas JRK D. KNiazytė

 

 

 

 

JRT ir  NVO   tarybų jungtinis pasitarimas,

kuris vyks 2017 m. gruodžio 6 d. (trečiadienį) 15.00-16.00 val. savivaldybės 8 aukšto salėje.

Protokolas<<>>

Lietuvoje startuoja labai ambicingas Jaunimo savanorystės modelis, kuriame planuoja dalyvauti ir Rokiškio r. savivaldybė.

Šiuo metu vyksta pirmieji paruošiamieji darbai - Savanorius priimančių organizacijų akreditacija.

Posėdžio tikslas - nuosekliai  informuoti ir supažindinti  NVO ir JRT narius su Jaunimo savanorystės modelio procesais.

Paskatinti galinčias ir norinčias pelno nesiekiančias organizacijas laiku akredituotis, kad galėtų priimti savanorius/dalyvauti Jaunimo savanorystėje. 

Darbotvarkės klausimai ir pranešėjai:

 1. Dėl Jaunimo savanorius priimančių ( ir /ar ketinančių priimti ) organizacijų akreditacijos*, pranešėja D. Kniazytė
 1. Galimi ir kiti klausimai ir/ar diskusijos

*Plačiau apie akreditaciją galite susipažinti iš anksto: <<http://www.jrd.lt/akreditacija

Maloniai kviečiame dalyvauti abiejų tarybų narius

****

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

Protokolas <čia>

2017 lapkričio 8 d. (trečiadienį)  d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės Civilinės saugos salė

DARBOTVARKĖ

1. Jaunimo politikos prioritetų 2018 metams ir Jaunimo savanoriškos veiklos modelio (projektas)  pristatymas, (JP aktualijos po metinės jaunimo reikalų koordinatorių konferencijos, vykusios spalio 18 d.) Pranešėjas JRK D. Kniazytė.

2. Renginio (Nacionalinis darbo su jaunimu forumas „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“), vykusio spalio 17 d., Vilniuje,  aktualijų apžvalga. Aktualijomis pasidalinti kviečiame V. Kazlauskienę ir N. Gužienę.

 Nuorodos į forumo pranešimų ir vaizdinę medžiagą

3. Mobiliojo darbo su jaunimu pristatymas. Pranešėjas VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė

Jaunimo reikalų departamento pranešimo medžiaga>>

4. Dėl jaunimo dalyvavimo Valstybės atkūrimo dienos šventiniuose renginiuose 2018 metais. Diskusija su Rokiškio kultūros centro atstovais.

5. Dėl Jaunimo politikos kokybės vertinimo už 2015-2017 m. laikotarpį (JRD raštas)

6. Dėl ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO, SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ, NEFORMALIŲ JAUNIMO GRUPIŲ IR JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE DIRBANČIŲ JAUNIMO CENTRŲ/JAUNIMO ERDVIŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 2017 metais klausimyno-ataskaitos patvirtinimo

7. Kiti klausimai. Spauskite nuorodą ir siūlykite<<

****

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

Protokolas Nr. 8

2017 gegužės 11 d. 16.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Jaunimo projektų vertinimo grupės, sudarytos  2017 m. gegužės 4 d., patvirtinimo.

2. Dėl Jaunimo projektų finansavimo 2017 m.

***

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

2017 balandžio 26 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo pristatymas, pranešėjai Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto atstovai.

2. Dėl jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano projekto 2017–2018 metams svarstymo, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

3. JGI rėmuose įgyvendinamo projekto „Atrask save“ (Projekto Nr. 07.4.1-ESFA–V-404-01-0001) pirminės intervencijos/neaktyvių jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas plano pristatymas, pranešėjai VšĮ Rokiškio jaunimo centro atstovai.

4. Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso 2017 m. programų vertinimo organizavimo, nepriklausomų vertintojų grupės sudarymo (ne mažiau kaip pusę vertinimo grupės narių turi teisę siūlyti Rokiškio rajono jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apvalus stalas“, kitą pusę pasiūlo Tarybos nariai. Vertinimo grupės nariais negali būti Jaunimo reikalų Tarybos nariai). Pranešėjas JRK D. Kniazytė.

5. Kiti klausimai

***

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS vyko 2017 m. kovo 9 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje. Protokolas Nr. 7

Darbotvarkės klausimai

1. Konferencijos  „JAUNIMO POLITIKOS STIPRINIMAS PANEVĖŽIO REGIONE“ kuri vyks

 2017 m. kovo 23 d. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis)

 Konferencijos programa<<>>,

organizavimo aptarimas ( pasiskirstymas darbais ir pan.)

2. Jaunimo politikos savivaldybese prioritetų 2017 m. svarstymas<<

3. Kiti einamieji klausimai. Siūlykite.

 ****

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

Protokolas Nr. 6

2017 sausio 26 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano projekto 2016–2018 metams svarstymo, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

2. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio pritaikymo savivaldybėje, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

3. Dėl jaunimo organizacijų plėtros galimybių  ir bendradarbiavimo stiprinimo su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Pranešėjas  RJOS „Apvalus stalas“ atstovai

4. Dėl Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ paraiškos Rokiškio rajono savivaldybės apdovanojimui gauti. Pranešėjas B. Bagdonienė

5. Kiti klausimai

****

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

Protokolas Nr. 5

Apklausos rezultatų pristatymas <<

2016 gruodžio 28 d. 14.00 val., vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Rokiškio rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir jaunimo politikos srityje dirbančių jaunimo centrų/jaunimo erdvių projektinės veiklos organizavimo 2016 m. apklausos rezultatų pristatymo. Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

2. Dėl „Draugiškos jaunimui savivaldybės“ klausimyno užpildymo. Tadas Barauskas.

3. Kiti klausimai.

*** 

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

Protokolas ir priedai<<čia

2016 lapkričio 30 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ

1. Diskusija dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2016 metams įgyvendinimo „Kas padaryta, ką dar spėsim atlikti šiemet, ką paliksim kitų metų planui....?“  JRT VEIKLOS PLANAS 2016 M. (PATVIRTINTAS)

2. Dėl Rokiškio rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir jaunimo politikos srityje dirbančių jaunimo centrų/jaunimo erdvių projektinės veiklos organizavimo 2016 m. klausimyno patvirtinimo ir jaunimo organizacijų ataskaitos pateikimo NVO tarybai. Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė. Klausimynas (PATVIRTINTAS) Čia

3. Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties dalinio pakeitimo. Pranešėjas RJOS „Apvalus stalas“ prezidentė Birutė Bagdonienė.

4. Dėl Jaunimo organizacijų atstovo delegavimo į NVO tarybą.

      5. Kiti klausimai, siūlykite paspaudę nuorodą Čia

****

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

PROTOKOLAS<<

 JRT posėdis vyks gegužės 9 d.(pirmadienį) savivaldybės 8 aukšto salėje nuo 15 val.
2. Planuojami darbotvarkės klausimai:
1. Jaunimo politikos kokybės vertinimo ataskaita.
2. Jaunimo projektų finansavimas. Vertintojai jau pateikė siūlymus, JRT priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis.
3. JRT veiklos plano peržiūrą ir tikslinimas.
4. Kiti klausimai.
Su ataskaita galite susipažinti čia:
ataskaita <<  (50 psl.!)

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

PROTOKOLAS<<

JRT VEIKLOS PLANAS 2016 M.

2015 gruodžio 3 d. 15 val., 16 val.

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

JRT POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano priemonių 2016 metams svarstymo Pranešėjas RJOS, Asta Jasiūnaitė.

D. Kniazyė, JRK.

 1. Kiti klausimai

Anketa JRT nariams , kurią maloniai prašome užpildyti  iki gruodžio 3 d. 12 val.

 

 

***

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS. Posėdžio  protokolas<<  

2015 spalio 28d.  9 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo metodikos ir JP vertinimo už 2012-2014 metų laikotarpį. Pranešėjas JRK Danutė Kniazytė

2. Dėl Jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano 2016-2018 metams rengimo.

3.Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2016 metams. Pranešėjas RJOS, Asta Jasiūnaitė.

4. Kiti klausimai:

4.1. Dėl lėšų jaunimo politikos įgyvendinimo programai 2016 m.

4.2.Dėl Jaunimo NVO veiklos ataskaitų už 2015 m.formos patvirtinimo.

 

 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  SUDĖTIS IR KONTAKTAI

Aktuali informacija

2015 m. rugsėjo 26-27 d.mokymai Naujiems JRT nariams Telšiuose

Mokymuose dalyvauja: Rajono tarybos ir JRT nariai  Algis KazulėnasZenonas Viduolis ir 2 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos ir JRT narės  Gabija Kaulakytė,  Asta Jasiūnaitė.

Informaciją atnaujino: Gediminas Kriovė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 10:17
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema