Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
liepa 2024
fow
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė93085700
Šiandien42190
Dabar naršo202
 
 

Naujienos

Spausdinti

Dėl gautų lėšų pagal priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ panaudojimas 2017-2019 m

 

2019 metai

2018 metai

2017 metai

 

Nevyriausybinė organizacijos „Žmogaus teisių balsas“, įgyvendina www.zmogausteisiugidas.lt tarptautinį projektą Lietuvoje. Dalinamės žinia apie atnaujintą Žmogaus teisių gido (www.zmogausteisiugidas.lt) versiją lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Šis Gidas skirtas ne tik valstybinių institucijų, NVO atstovams, akademikams, ekspertams, bet ir visiems besidomintiems savo teisėmis. Gidas padeda suprasti, kur ir kaip galima kreiptis, jei manoma, kad teisės buvo pažeistos. Pagrindinės temos, pateikiamos Žmogaus teisių gide: duomenys ir privatumas, priverstinis gydymas ir psichinės sveikatos priežiūra, sulaikymas imigracijos ir prieblobsčio atveju, laikinas sulaikymas ir suėmims, teismas ir teisingas bylos nagrinėjimas, saviraiškos ir žiniasklaidos laisvė, šeima, įkalintųjų teisės, diskriminacija.   Kiekviena tema turi dalį, kurioje paaiškinami žingsniai, kurių reiktų imtis ginant savo teises. Maloniai kviečiame domėtis, naudotis ir dalintis su tais, kam gali būti aktualu. 

 

Žmogaus teisių gidą rasite čia: www.zmogausteisiugidas.lt

 

 

 


Kaimo bendruomenės nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti

 

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.

Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
- bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

 

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 28 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

- spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas  Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

- elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. [email protected].

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected].“ 

Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija skelbiama https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9532c0e0311f11eabe008ea93139d588

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti.

Vadovaudamasi  Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 5-7 punktais, Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti.

Paraiškų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 4 d., pabaiga 2019 m. lapkričio 4 d.

Paraiškų teikimo būdas: Projekto paraišką, sąmatą ir Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus pareiškėjai gali teikti paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį arba patys ar jų įgalioti asmenys tiesiogiai pristato į Savivaldybės administraciją  adresu - Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, Rokiškio r. sav., 5 aukštas, 511, 514 kab., užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas, nurodytas konkurso skelbime. Paraiškų pateikimo laikas (jei paraiška pateikiama ją tiesiogiai pristatant Savivaldybės administracijai) iki 2019 m. lapkričio 4 d. 16.00 val.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė, tel. (8 458) 71252,  [email protected]; ją pavaduojantis asmuo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Rasa Baranovskienė tel. (8 458) 71405, [email protected]; laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.             

Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir detali projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas). Kartu su paraiška turi būti pateikti Nuostatų 16 punkte nurodyti aktualūs dokumentai, Nuostatų 16.4 papunktyje nurodyta deklaracija (Nuostatų 5 priedas).

Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m. projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 58327 Eur (48606 VB, 9721 SB).

Paraiškas teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis socialinės reabilitacijos paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus Nuostatų 7 punkte nurodytus reikalavimus.

Finansavimo prioritetai teikiami:
1. projektams, skirtiems neįgaliųjų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti (šie neįgalieji turi sudaryti ne mažiau kaip 40 procentų visų neįgaliųjų, dalyvaujančių projektų veiklose);
2. projektams, kurie bus vykdomi kartu su partneriu (-iais) ir į kurių veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 20 neįgaliųjų per mėnesį;
3. projektams, kuriuos įgyvendinant Nuostatų 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) gaus neįgalieji, išėję iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
4. projektams, kurių pareiškėjai 2018 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendino be pažeidimų.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai. Žemiau pateikiame nuorodą į teisės aktą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ „NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ“ PARAIŠKAS

Rokiškio rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. 12 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta: tiesiogiai pristatyta savivaldybės administracijai; paštu registruotu laišku, adresu Respublikos g.94-807 kab. J. Geidanienei.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas ir Deklaraciją, kurios forma pateikta Nuostatų 5 priede.

Svetainės adresas: www.ndt.lt (Finansavimo konkursai/Kūno kultūros ir sporto projektai).

Projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto planuojama skirti lėšų suma – 3427(trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni) eurai. Iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti lėšų suma ̶ 857(aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni) eurai.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Geidanienė, tel. 8-458-52598, el. paštas j.geidaniene@post.rokiskis.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val.

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. AV-588 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka – Rokiškio rajono seniūnijos: Juodupės seniūnija, Jūžintų seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Panemunėlio seniūnija, Pandėlio seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija.

Projekto paraiška orientuota į tos seniūnijos, kurioje ji rašoma, bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Kiekvienos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga numato ir sprendimu patvirtina prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas. 

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. AV-588 (pridedamas aprašas ir jo priedai, paraiškos forma). Mažiausia paraiškos suma – 300 (trys šimtai) eurų, didžiausia paraiškos suma – 1500 (tūkstantis penki šimtai) eurų. Pareiškėjas pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (su pridedamais dokumentais), įsegtą į segtuvą, su lydraščiu (lydraštis adresuotas Rokiškio rajono savivaldybės administracijai). Užpildytą paraišką su pridedamais dokumentais ir lydraščiu turi pateikti asmeniškai pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Galima paraiškas teikti paštu arba per kurjerį.

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2019 m. liepos 26 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 15 val. adresu Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis (303 kabinetas), telefonas pasiteirauti darbo dienomis (8 458) 51 885, 8 696 56 903, (arba 705 kabinetas) Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Zita Juodelienė.

Vertinimo anketos forma

Savivaldybės aprašas ir lėšų paskirstymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Administracijos direktoriaus įsakymas

Prioritetai

Paraiškos forma


Skelbiama partnerio, teiksiančio asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems, atranka

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Rokiškio rajone“ papildomo partnerio, teikiančio asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, atranką.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Tikslinė grupė – asmenys nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Paraiškos papildomo partnerio, teikiančio asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, teikiamos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui iki 2019 m. gegužės 24 d. (imtinai) Informacija pasiteirauti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė, tel. 8 612 20145, el.p. [email protected] 

Reikalavimai partneriams, paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka nustatyta projekto apraše (pridedama).


SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS 2019 metams. 

TAISYKLĖS;

PARAIŠKA;

SUTARTIS;

ATASKAITA; SĄSKAITŲ SĄRAŠAS; FINANSINĖ ATASKAITA NR. 2.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-06-04 14:03
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema